Veure també: Valoració d’hotels amb finalitat de garantia hipotecaria

Els edificis hotelers són immobles lligats a una activitat econòmica donat que estan produint o podrien produir ingressos. En aquests casos, en aplicació de l’ordre ECO/805/2003, s’hauran de valorar per aplicació del mètode d’actualització de rendes.

Així doncs les seves taxacions es calcularan en funció del valor d’actualització de les rendes futures que produirà l’immoble i del valor de reversió del sòl i l’edificació al final de l’activitat. S’haurà de calcular també el valor de l’immoble per comparació o, en cas que no hi hagi un mercat representatiu, el valor de reposició net (VRN). El valor final de taxació serà el menor dels dos.

Per al càlcul d’actualització caldrà que existeixin suficients dades comptables de l’explotació o informació adequada sobre ratios estructurals mitjanes en el ram. S’estimaran els fluxes de caixa de l’explotació en la durada previsible de l’activitat. Aquests fluxes seran quanties mitjanes corregides si s’escau, o bé s’adoptaran dades pròpies de l’explotació sempre que es disposi com a mínim dels darrers dos anys i reduïdes en un 10%.

El valor de reposició net (VRN) serà la suma del valor del sòl obtingut per el mètode residual més el cost de construcció a nou depreciat per l’antiguitat de l’immoble i/o factors funcionals.

PRESSUPOST DE TAXACIÓ

ARQUITASA, Societat de Taxacions inscrita en el registre especial de Societats de Taxació del Banc d’Espanya amb el número 4.404 des del 3 de Febrer de 1992, amb capacitat per emetre informes amb validesa per a les diverses previstes a la normativa vigent.

Sol·licituds de pressupost a ARQUITASA  mitjançant el formulari, via mail a arquitasa@coac.net  o trucant al telèfon: 93.222.26.27.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *