Ampliació de la pròrroga de la Llei de Sòl

Ampliació de la pròrroga de la Llei de Sòl

Comencem l’any amb la confirmació, tot i que breu, de la tan esperada pròrroga de la Llei de Sòl. El Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público publicat al BOE el 31 de desembre de 2011, modifica l’apartat 2 de […]

Segueix la incògnita sobre la possible pròrroga de la Llei de Sòl

En el seu discurs d’investidura, el nou President del Govern d’Espanya ha fet referència a la necessitat de valorar adequadament determinats actius immobiliaris en el procés de reestructuració del sistema financer.  La dubtosa valoració dels actius menys líquids com solars  o promocions aturades podria estar “impedint un accés adequat de les entitats financeres als mercat, […]

“És increïble que no tothom encarregui taxacions”

Amb aquests termes s’expresava Jesús Encinar, fundador de idealista.com, en una recent entrevista a El País. Amb una taxació “sabes el valor real de lo que te ofrecen, tienes un documento objetivo sobre el que negociar, es increíble que no lo haga todo el mundo“. Explica Encinar que després de seleccionar 3 pisos va encarregar […]

Puja el preu de l’habitatge a Catalunya per primer cop en 3 anys

Segons dades publicades per l’INE a 15 de Setembre de 2010 la variació trimestral del valor de l’habitatge és positiva a Catalunya per primer cop des del segon trimestre de l’any 2007. El preu de l’habitatge ha pujat en conjunt un 1,0% respecte el trimestre anterior (0,5% l’obra nova i 1,4% la de segona mà). […]