Suspensió de l’execució de reclamacions Econòmico-Administratives

Per a la suspensió de l’execució de l’acte impugnat no és suficient la simple interposició d’una reclamació economico-administrativa. Cal  -si no es compleixen els supòsits de l’article 39.2- haver interposat prèviament un recurs de reposició en el que s’hagi acordat la suspensió amb aportació de garanties els efectes arribin a la via economicoadministrativa. L’interessat podrà aportar […]

La Certificació Energètica i els Arquitectes

La pràctica totalitat del parc d’edificis existents a dia d’avui ha passat prèviament per la taula de projectes d’un arquitecte i per aquest motiu els arquitectes som segurament els professionals més indicats per realitzar els Certificats d’Eficiència Energètica. De fet, ja a hores d’ara TOTS els arquitectes col·legiats en exercici figuren al registre de l’ICAEN de certificadors. […]

Bona part de l’estoc d’habitatges s’enderrocarà

Com ja hem comentat reiteradament des d’aquestes pàgines, l’estoc d’habitatges buits no és el que sembla i bona part de la xifra total d’habitatges buits no hauria de ser tinguda en compte en l’anàlisi de la futura evolució del mercat per diferents factors. Per començar, un 35% de l’obra nova pendent de vendre són segones residències […]

Ampliem les nostres oficines

Després de dues dècades ubicats en les instal•lacions del COAC, ens plau comunicar-vos que la Delegació d’ARQUITASA a Catalunya, mantenint el seu compromís de donar el millor servei als millors clients, amplia les seves oficines i es trasllada a: Carrer d’Anglí, 8bis baixos 08017 – Barcelona Us recordem que ARQUITASA, SOCIEDAD DE TASACIONES DE LOS COLEGIOS […]