La donació de bens immobles

La donació de bens immobles

La donació és l’acte acordat lliurement entre vius, pel qual una persona (donant) disposa a títol gratuït d’una cosa o d’un dret a favor d’una altra persona (donatària) que l’adquireix quan l’accepta. La donació d’un o diversos bens immobles a un fill o fills es pot fer a qualsevol edat i per qualsevol valor. L’impost […]

L’euríbor segueix marcant mínims històrics

L’euríbor segueix marcant mínims històrics

L’euríbor, l’indicador de referència de la major part d’hipoteques, ha baixat en nou dels darrers deu mesos, una caiguda acumulada del 60% durant el 2015, des del 0,328%. Quan estem a punt de tancar octubre, la mitjana mensual de l’euríbor ronda el 0,13% per sota del 0,154% que va assolir el passat mes de Setembre. […]

Serveis de Taxació per a SOCIMIs

Serveis de Taxació per a SOCIMIs

Recomanacions per a l’elecció de Societat de Taxació Les Societats Anònimes Cotitzades d’Inversió en el Mercat Immobiliari (SOCIMI) han estat creades a imatge de les REIT (Real Estate Investment Trust) ja existents en altres països d’Europa (Alemanya, França, Anglaterra, Itàlia …) i els Estats Units. Es tracta de societats cotitzades en borsa amb l’objecte social […]

ARQUITASA renova el seu conveni amb el club ICAB

ARQUITASA renova el seu conveni amb el club ICAB

Confiem que la majoria d’advocats coneixen ARQUITASA Societat de Taxació i l’especial atenció que prestem a les relacions amb aquest col·lectiu professional intervenint en assumptes de separacions, successions, patrimonials, fiscals o urbanístics. Sabem la importància que té, en el seu àmbit de treball, la determinació del valor dels bens immobles i que aquests siguin identificats […]