Nova pròrroga de la Llei del Sòl

La recent aprovació del Reial Decret-Llei 6/2010, de 9 d’Abril, de mesures per a l’impuls de la recuperació econòmica i l’ocupació, ha modificat el redactat de l’article 2 de la Disposició transitòria tercera la Llei del Sòl. A data 1 de Juliol de 2007 va entrar en vigor l’actual Llei del Sòl, Ley 8/2007, de […]

Valoracions Contradictòries

De l’any 2007 ençà el valor de mercat dels bens immobles mostra un decreixement sostingut, de forma gairebé simètrica als augments experimentats entre els anys 2000 i 2006,  assolint en alguns casos una variació del 10% anual. En aquest context és cada vegada més habitual l’existència de divergències amb les comprovacions administratives per al càlcul […]

ARQUITASA, Societat de Taxacions dels Col·legis d’Arquitectes

ARQUITASA, Societat de Taxacions dels Col·legis d’Arquitectes, neix l’any 1990 amb caràcter institucional i amb la voluntat d’omplir un buit en l’àmbit de l’activitat professional dels arquitectes taxadors que no disposaven fins aquell moment d’una societat pròpia amb capacitat per validar els seus treballs. El 3 de Febrer de 1992 es materialitza la seva inscripció […]

ARQUITASA formalitza un conveni amb el *clubICAB

Ens plau comunicar que ARQUITASA, en coordinació amb el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, ha establert un conveni  amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona a fi d’oferir descomptes  als seus col·legiats a través del Club ICAB. Com és sabut, dintre de les múltiples funcions dels advocats hi trobem la seva intervenció en herències, testaments, processos de […]

ARQUITASA, Homologada B.E. nº 4.404

    93.222.26.27 ARQUITASA Delegació Catalunya Taxacions immobiliàries per a diverses finalitats Hipotecària, Judicial, Valor de Mercat, Herències, Contradictòries oficina liquidadora, Garantia per ajornament d’impostos Agència Tributària,  Hipotecària AEAT, Patrimonials,mercantils, Plan oportunidad 2013 Sareb, altres. Tasaciones inmobiliarias · Tasaciones homologadas