S’espera un fort increment de vendes d’habitatges el darrer trimestre

Enguany, com ha passat en anys anteriors, es preveu que augmentin les compravendes a final d’any. Si més no, es donen totes les condicions i més per que això passi. Si repassem les dades de l’any 2010 veurem que es van registrar a Catalunya un total de 64.888 compravendes d’habitatges, cosa que significa un promig […]

Societat Homologada B.E. nº 4.404

    93.222.26.27 Taxacions inmobiliàries per a diverses finalitats: Hipotecària, Judicial, Valor de Mercat, Herències, Contradictòries oficina liquidadora, Garantia per ajornament d’imposts davant l’Agència Tributària, Patrimonials, mercantils, altres.

La bombolla es desinfla fins a valors de 2004

Tuiteja Segons dades del segon trimestre de 2012 la bombolla immobiliària ha caigut a Catalunya fins a valors de l’any 2004. Si a primer trimestre de 2005 el preu mig a Catalunya es situava a 1.929,50.-€/m² (2.177,2 aBarcelona), el segon trimestre de 2012 el valor es situa a 1.895,20.-€/m² (2.120,10 aBarcelona). Segons la sèrie històrica d’aquesta […]