Recomanacions per constituir una hipoteca i encarregar taxacions hipotecàries

Si vostè està pensant en constituir una hipoteca per comprar un habitatge ha de saber que un primer pas indispensable serà obtenir una taxació de garantia emesa per una Societat de Taxacions Homologada al Banc d’Espanya com és ARQUITASA. Fins aquí cap dificultat. Pot sol·licitat pressupost sense compromís complimentant el formulari indicant les dades de […]

Els preus d’oferta han caigut un 1,9% en un mes a Catalunya

Segons dades del portal idealista.com els preus d’oferta d’habitatge usat han caigut a Espanya un 1,6% durant aquest passat mes de novembre. La caiguda des del novembre anterior seria del 10,1%. A Catalunya els preus haurien baixat un 1,9% mensual de mitjana tot i que detallat per províncies i ciutats les variacions serien molt més heterogènies.  […]

Taxar un Hotel. Taxacions pel mètode d’actualització.

Veure també: Valoració d’hotels amb finalitat de garantia hipotecaria Els edificis hotelers són immobles lligats a una activitat econòmica donat que estan produint o podrien produir ingressos. En aquests casos, en aplicació de l’ordre ECO/805/2003, s’hauran de valorar per aplicació del mètode d’actualització de rendes. Així doncs les seves taxacions es calcularan en funció del valor […]

Taxacions retroactives

Cert tipus de taxacions s’han de referir a anys anteriors per exemple taxacions contradictòries d’hisenda, propostes de liquidació de transmissió, taxacions per expropiacions, taxacions judicials, taxacions per herències, etc. La realització d’aquestes taxacions pel mètode de comparació o residual realitzades dins del marc de l’Ordre ECO/805/2003, de 27 de març, sobre normes de valoració de […]

Nou DECRET d’Habitabilitat 2012

El Consell Executiu ha aprovat el nou DECRET d’Habitabilitat 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat (consultar pdf), tant de nova construcció com preexistents, amb l’objectiu de flexibilitzar les exigències de disseny, potenciar la rehabilitació, lluitar contra l’infrahabitatge i la sobreocupació i adequar-se a la nova realitat […]