Reclamar la plusvàlua municipal

Reclamar la plusvàlua municipal

Tot i que molta gent no n’és conscient fins que s’hi troba, qui ven un pis, una casa o un terreny haurà de pagar l’ IIVTNU (Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana) més conegut com a plusvàlua municipal. Un impost que grava l’increment del valor del sòl en el anys que […]

El Valor Raonable en el Pla General de Comptabilitat

El Valor Raonable en el Pla General de Comptabilitat

Les Normes Internacionals d’Informació Financera (NIIF) o International Financial Reporting Standard (IFRS) en la seva denominació anglesa, són unes normes comptables adoptades per l’IASB, International Accounting Standards Board (Junta de Normes Internacionals de Comptabilitat). Aquestes normes representen actualment els Estàndards Internacionals en el desenvolupament de l’activitat comptable de forma acceptable i acceptada mundialment. L’aplicació d’aquestes […]