Taxacions per a Entitats Asseguradores

Taxacions per a Entitats Asseguradores

ARQUITASA Societat de Taxació és una empresa amb dilatada experiència en taxacions per a Entitats Asseguradores per a Cobertura de provisions tècniques (DGS) segons Ordre ECO/805/2003  i en valoracions amb finalitats per a Plans de Comptabilitat d’Entitats Asseguradores d’acord amb el Real Decret 1317/2008. El passat mes de març de 2013 es va publicar l’Ordre ECC/371/2013, […]

Serveis de Taxació per a SOCIMIs

Serveis de Taxació per a SOCIMIs

Recomanacions per a l’elecció de Societat de Taxació Les Societats Anònimes Cotitzades d’Inversió en el Mercat Immobiliari (SOCIMI) han estat creades a imatge de les REIT (Real Estate Investment Trust) ja existents en altres països d’Europa (Alemanya, França, Anglaterra, Itàlia …) i els Estats Units. Es tracta de societats cotitzades en borsa amb l’objecte social […]

ARQUITASA renova el seu conveni amb el club ICAB

ARQUITASA renova el seu conveni amb el club ICAB

Confiem que la majoria d’advocats coneixen ARQUITASA Societat de Taxació i l’especial atenció que prestem a les relacions amb aquest col·lectiu professional intervenint en assumptes de separacions, successions, patrimonials, fiscals o urbanístics. Sabem la importància que té, en el seu àmbit de treball, la determinació del valor dels bens immobles i que aquests siguin identificats […]