Societat Homologada B.E. nº 4.404

    93.222.26.27 Taxacions inmobiliàries per a diverses finalitats: Hipotecària, Judicial, Valor de Mercat, Herències, Contradictòries oficina liquidadora, Garantia per ajornament d’imposts davant l’Agència Tributària, Patrimonials, mercantils, altres.

Arriba l’eliminació de la deducció per habitatge habitual

Tuiteja Malgrat els rumors que anunciaven una eliminació retroactiva de totes les deduccions en habitatge, ahir es va anunciar que l’eliminació de la deducció per la compra d’habitatge habitual serà efectiva a partir de 2013. Finalment els 2.523.000 d’euros d’estalvi que hauria proporcionat la retroactivitat no compensaven els efectes negatius que hauria causat com un […]