Probablement la millor opció per valorar herències

Sempre que el causant no hagi realitzat partició de l’herència en testament, els hereus hauran d’afrontar la difícil tasca de posar-se d’acord en una justa repartició del cabal relicte, això és, els bens patrimonials que formen part de l’herència. Per a conèixer un valor fiable dels bens immobles que hi concorren es farà imprescindible comptar […]

S’espera un fort increment de vendes d’habitatges el darrer trimestre

Enguany, com ha passat en anys anteriors, es preveu que augmentin les compravendes a final d’any. Si més no, es donen totes les condicions i més per que això passi. Si repassem les dades de l’any 2010 veurem que es van registrar a Catalunya un total de 64.888 compravendes d’habitatges, cosa que significa un promig […]