ARQUITASA formalitza un conveni amb l’ICATER

Ens plau comunicar que ARQUITASA, en coordinació amb el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, ha establert un conveni amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrasa a fi d’oferir descomptes als seus col·legiats. Com és sabut, dintre de les múltiples funcions dels advocats hi trobem la seva intervenció en herències, testaments, processos de divorci, litigis entre comunitats de propietaris […]

“És increïble que no tothom encarregui taxacions”

Amb aquests termes s’expresava Jesús Encinar, fundador de idealista.com, en una recent entrevista a El País. Amb una taxació “sabes el valor real de lo que te ofrecen, tienes un documento objetivo sobre el que negociar, es increíble que no lo haga todo el mundo“. Explica Encinar que després de seleccionar 3 pisos va encarregar […]

Novetat: Servei d’inventari patrimonial, catalogació i valoració d’immobles d’ARQUITASA

És necessari que tota institució o entitat disposi d’alguna mena de catàleg dels seus bens immobles, ja sigui en forma de llistat  de tipologies i localitzacions, fins a extensos llibres o bases de dades informàtiques amb tota mena de detalls, però en qualsevol cas és recomanable tenir informes individualtzats. És per això que ARQUITASA posa a la […]

Competències d’Arquitectes i Enginyers en matèria de valoracions

L’art. 8.3, pàg. 2n del RD 716/2009 disposa que “L’informe tècnic de taxació, així com el certificat en el qual podrà sintetitzar-se el mateix, haurà de ser firmat necessàriament per un Arquitecte, Aparellador o Arquitecte Tècnic, Enginyer o Enginyer tècnic de l’especialitat corresponent” segons el règim competencial professional marcat per la naturalesa de l’objecte de […]

Puja el preu de l’habitatge a Catalunya per primer cop en 3 anys

Segons dades publicades per l’INE a 15 de Setembre de 2010 la variació trimestral del valor de l’habitatge és positiva a Catalunya per primer cop des del segon trimestre de l’any 2007. El preu de l’habitatge ha pujat en conjunt un 1,0% respecte el trimestre anterior (0,5% l’obra nova i 1,4% la de segona mà). […]

Comprar o esperar, una diferencia de 1.350 Euros por año

A partir del próximo 1 de Enero de 2011, la Ley de Economía Sostenible elimina la desgravación por la compra de primera residencia para aquellas rentas superiores a 24.107. – €. En la práctica, quien esté pensando en comprar una vivienda debe saber que a partir del próximo año podría perder la desgravación de unos […]