ARQUITASA manté el conveni amb el club ICAB

ARQUITASA, Societat de Taxacions dels Col·legis d’Arquitectes, mantidrà aquest any 2011 el seu conveni  amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona oferint descomptes  als seus col·legiats a través del Club ICAB. Poden fer les seves sol·licituds per correu electrònic (arquitasa@coac.cat) o a través del nostre formulari de Sol·licitud de Pressupost indicant la seva condició de col·legiats. […]

Edificabilitat Mitjana al nou reglament de la “Ley de Suelo”

  El nou reglament de la “Ley de Suelo” ,  a data d’avui en avantprojecte, proporcionarà, amb paraules de la Ministra Corredor, “un elenc clar i detallat de les tècniques i mètodes de valoració que seran d’aplicació al mercat de sòl”. De fet, entre moltes altres novetats, sembla que pretén liquidar per sempre la sempre polèmica […]

ARQUITASA formalitza un conveni amb l’ICATER

Ens plau comunicar que ARQUITASA, en coordinació amb el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, ha establert un conveni amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrasa a fi d’oferir descomptes als seus col·legiats. Com és sabut, dintre de les múltiples funcions dels advocats hi trobem la seva intervenció en herències, testaments, processos de divorci, litigis entre comunitats de propietaris […]

“És increïble que no tothom encarregui taxacions”

Amb aquests termes s’expresava Jesús Encinar, fundador de idealista.com, en una recent entrevista a El País. Amb una taxació “sabes el valor real de lo que te ofrecen, tienes un documento objetivo sobre el que negociar, es increíble que no lo haga todo el mundo“. Explica Encinar que després de seleccionar 3 pisos va encarregar […]

Novetat: Servei d’inventari patrimonial, catalogació i valoració d’immobles d’ARQUITASA

És necessari que tota institució o entitat disposi d’alguna mena de catàleg dels seus bens immobles, ja sigui en forma de llistat  de tipologies i localitzacions, fins a extensos llibres o bases de dades informàtiques amb tota mena de detalls, però en qualsevol cas és recomanable tenir informes individualtzats. És per això que ARQUITASA posa a la […]

Competències d’Arquitectes i Enginyers en matèria de valoracions

L’art. 8.3, pàg. 2n del RD 716/2009 disposa que “L’informe tècnic de taxació, així com el certificat en el qual podrà sintetitzar-se el mateix, haurà de ser firmat necessàriament per un Arquitecte, Aparellador o Arquitecte Tècnic, Enginyer o Enginyer tècnic de l’especialitat corresponent” segons el règim competencial professional marcat per la naturalesa de l’objecte de […]