Les asseguradores requeriran taxacions cada dos anys dels seus immobles

Tal com vàrem avançar el passat mes d’Abril, el Ministeri d’Economia ha modificat l’ordre ECO/805/2003, de 27 de març rebaixant de tres a dos anys el temps que tenen les entitats asseguradores per a sol·licitar la taxació dels seus immobles a fi d’evitar que perdin valor patrimonial. La modificació s’ha publicat aquest divendres al BOE […]

Taxacions retrospectives

Cert tipus de valoracions s’han de referir a dates passades, per exemple taxacions per partició d’herències, taxacions contradictòries,  taxacions judicials,  etc. La realització d’aquestes taxacions pel mètode de comparació o residual realitzades dins del marc de l’Ordre ECO/805/2003, de 27 de març, sobre normes de valoració de béns immobles i de determinats drets per a […]

Taxacions homologades per a totes les entitats

Definitivament les nostres taxacions de garantia hipotecària són vàlides per a qualsevol entitat financera, les entitats ja no podran obligar a taxar amb la ‘seva’ societat taxadora i el client podrà escollir lliurement. El ministre de Guindos ha anunciat al Congrés un seguit de mesures de regulació del mercat hipotecari i no precisament a favor […]

Comprar pisos del Sareb, el banc dolent

La SAREB (Societat de Gestió d’Actius procedents de la Reestructuració Bancaria) ha iniciat la venda dels immobles de les entitats nacionalitzades. De moment els immobles es posaran a la venda en els mateixos bancs de procedència (bfa-bankia, Catalunya Caixa, nova caixa galicia banco-banco gallego y banco de valencia) i properament s’espera que entri en funcionament […]

Catalunya en les primeres posicions de sortida per la recuperació

AFI -Analistas Financieros Internacionales- a fet un estudi per determinar quines províncies de l’Estat seran les primeres on es reactivi la demanda d’immobles. Com ja comentàvem ahir, l’estoc d’habitatges no és tan gran com sembla, especialment a Barcelona i per als usos de primera residència, però el seu estudi va més enllà i incorpora diverses […]