La valoració en l’àmbit jurídic

La valoració immobiliària d’àmbit jurídic, no només s’haurà de realitzar per un tècnic competent amb coneixement del mercat i de la normativa, si no que l’haurà de ser defensada per el pèrit en un procediment judicial ja sigui per herències, divorcis,  liquidació de societats o altres. Caldrà doncs que el tècnic conegui la dinàmica judicial […]

Comptabilització del deteriorament en immobles RD1514/2007

El Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat, concedeix un nou marc regulador comptable en el que es troben obligades totes les mercantils sigui quina sigui la seva forma jurídica, individual o societària. En la segona part del RD es tracten les NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ […]

“Valor Razonable” al RD 1317/2008

El Reial Decret 1317/2008 per el que s’aprova el Pla de Comptabilitat de les entitats asseguradores fa referència repetidament al valor raonable i aclareix en la disposició addicional primera que aquest haurà de ser calculat dins del marc jurídic vigent. Així doncs, en el que faci referència a la valoració d’actius immobiliaris caldrà remetre’s a […]

ARQUITASA manté el conveni amb el club ICAB

ARQUITASA, Societat de Taxacions dels Col·legis d’Arquitectes, mantidrà aquest any 2011 el seu conveni  amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona oferint descomptes  als seus col·legiats a través del Club ICAB. Poden fer les seves sol·licituds per correu electrònic (arquitasa@coac.cat) o a través del nostre formulari de Sol·licitud de Pressupost indicant la seva condició de col·legiats. […]

Edificabilitat Mitjana al nou reglament de la “Ley de Suelo”

  El nou reglament de la “Ley de Suelo” ,  a data d’avui en avantprojecte, proporcionarà, amb paraules de la Ministra Corredor, “un elenc clar i detallat de les tècniques i mètodes de valoració que seran d’aplicació al mercat de sòl”. De fet, entre moltes altres novetats, sembla que pretén liquidar per sempre la sempre polèmica […]

ARQUITASA formalitza un conveni amb l’ICATER

Ens plau comunicar que ARQUITASA, en coordinació amb el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, ha establert un conveni amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrasa a fi d’oferir descomptes als seus col·legiats. Com és sabut, dintre de les múltiples funcions dels advocats hi trobem la seva intervenció en herències, testaments, processos de divorci, litigis entre comunitats de propietaris […]