Cert tipus de valoracions s’han de referir a dates passades, per exemple taxacions per partició d’herències, taxacions contradictòries,  taxacions judicials,  etc.
La realització d’aquestes taxacions pel mètode de comparació o residual realitzades dins del marc de l’Ordre ECO/805/2003, de 27 de març, sobre normes de valoració de béns immobles i de determinats drets per a certes finalitats financeres, requereix disposar de mostres de mercat corresponents a la data a què es refereix la taxació que responguin als criteris establerts en aquesta Ordre.
ARQUITASA disposa d’una àmplia base de dades de testimonis de diversos tipus i dates. L’ús d’aquests testimonis contrastats atorga major credibilitat a les taxacions realitzades per aquestes finalitats i fa recomanable comptar amb els nostres serveis, sobretot tenint en compte que la jurisprudència fa especial èmfasi en l’adequació i veracitat dels testimonis utilitzats que són la base del mètode utilitzat i del valor final obtingut.
El prestigi d’ARQUITASA aporta major pes a la valoració, contribuint a una millor defensa del client representat.

ARQUITASA és una Societat de Taxacions homologada inscrita en el registre especial de Societats de Taxació del Banc d’Espanya amb el número 4.404 des del 3 de Febrer de 1992, amb capacitat per emetre informes amb validesa per a les diverses finalitats previstes a la normativa vigent. Podeu fer la vostra sol·licitud de pressupost on line sense compromís complimentant el formulari.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *