Cert tipus de taxacions s’han de referir a anys anteriors per exemple taxacions contradictòries d’hisenda, propostes de liquidació de transmissió, taxacions per expropiacions, taxacions judicials, taxacions per herències, etc.
La realització d’aquestes taxacions pel mètode de comparació o residual realitzades dins del marc de l’Ordre ECO/805/2003, de 27 de març, sobre normes de valoració de béns immobles i de determinats drets per a certes finalitats financeres, implica disposar de mostres de mercat corresponents a la data de referència de la taxació d’acord amb els criteris que determina l’Ordre.
ARQUITASA disposa d’una base de dades de testimonis de diverses mens i dates. L’ús d’aquests testimonis contrastats confereix major fiabilitat a les taxacions realitzades per aquestes finalitats. És doncs recomanable comptar amb els serveis d’ARQUITASA, sobretot tenint en compte que la jurisprudència fa especial èmfasi en l’adequació i veracitat dels testimonis utilitzats que són la base del mètode utilitzat i del valor final obtingut.
El prestigi d’ARQUITASA aporta major pes a la valoració, contribuint a una millor defensa del client representat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *