138_AUTORITZACIO_G

Els bens patrimonials dels menors o persones amb capacitat modificada judicialment estan protegits i la persona que ostenti la tutela necessitarà autorització judicial en el cas d’operacions de venda.

Aquesta autorització està regulada des del passat 23 de Juliol de 2015 per el capítol VIII de la Llei 15/2015 de la Jurisdicció Voluntària. La competència de l’autorització recau en el Jutjat de Primera instància del domicili o residència del menor o persona incapacitada judicialment i podrà ser el promotor qui ostenti la representació legal, la tutela o la curatela o el seu administrador segons el cas. En els casos que el valor de l’acte superi els 6.000 euros serà necessària la intervenció d’un advocat i un procurador.

La sol·licitud haurà d’expressar el motiu de la venda, raonar la necessitat, utilitat i conveniència, identificant amb claredat l’immoble en qüestió. Per poder realitzar la venda directa evitant la necessitat de subhasta, la sol·licitud haurà d’anar acompanyada amb “dictamen pericial del preu de mercat del bé o dret de què es tracti” d’acord amb l’article 63.3 de la citada llei. Aquesta valoració s’emetrà abans de celebrar-se la compareixença i , si així s’acorda, el pèrit haurà de comparèixer per a respondre a les qüestions que li plantegin els intervinents o el jutge.

ARQUITASA posa al seu servei arquitectes pèrits competents per emetre valoracions per aquesta i altres finalitats.

Pressupost Dictamen Pericial del Preu de Mercat d'un bé immoble

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *