101_PlanOportunidad

El passat dia 10 de Setembre la SAREB va presentar a Barcelona el “Pla Oportunitat 2013”, dissenyat per a pimes amb la intenció que les petites i mitjanes empreses puguin negociar directament la cancel·lació del seu deute al mateix temps que la SAREB redueix la seva cartera de crèdits. Una proposta útil i necessària tenint en compte que el 95% de crèdits que estan en mans la SAREB pertanyen a pimes.

Un dels requisits és presentar una taxació ECO de l’immoble que garanteix el préstec, realitzada per una Societat de Taxacions Homologada, que s’haurà de lliurar, junt amb altres documents, per via telemàtica. El format habitual d’entrega de les taxacions d’ARQUITASA, en pdf amb signatura digital amb validesa legal, els fa especialment indicats per a aquesta finalitat.

El pla té data de sortida el proper 1 d’octubre i es mantindrà fins a finals d’any sota les següents condicions:
–       Poden presentar l’oferta únicament els titulars o els avaladors del préstecs.
–      S’han de presentar tantes ofertes com préstecs es tinguin, i no es pot fer una oferta global com a grup per a tots els préstecs.
–       Un cop rebuda l’oferta la Sareb respondrà en un màxim de 30 dies.
–       Si no s’accepta la proposta, es tindrà una única segona oportunitat.
–       Quant als criteris, no existeix una norma, es tractarà cada cas interna i separadament, i tant es pot tenir en compte l’import de transferència com l’emplaçament o la situació de la empresa o grup.

La documentació requerida és la següent:
–       Taxació ECO de l’immoble que garanteix el préstec. Haurà de tenir una antiguitat inferior a 6 mesos i haver estat feta per una taxadora homologada pel Banc d’Espanya.
–       Notes simples registrals dels immobles de garantia, emeses els últims 15 dies.
–       Escriptura o contracte de préstec, incloent tots els annexes.
–       Escriptura de divisió horitzontal (si s’escau).

Els oferents s’hauran de donar d’alta com usuari a la web www.sareb.es i  presentaran l’oferta via telemàtica complimentant el formulari que s’habilitarà a partir del proper 1 d’Octubre.

ARQUITASA és una  Societat de Taxacions homologada inscrita en el registre especial de Societats de Taxació del Banc d’Espanya amb el número 4.404 des del 3 de Febrer de 1992, amb capacitat per emetre informes amb validesa per a les diverses finalitats previstes a la normativa vigent. Podeu fer la vostra sol·licitud de pressupost complimentant el formulari.

Veure tríptic SAREB
Descarregar formulari Plan Oportunidad 2013Més informació a:
Créditos Sareb
Sareb Responde
902 27 27 32
(9022 Sareb)
www.sareb.es

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *