93.222.26.27

Sobre

ARQUITASA Delegació Catalunya
Taxacions immobiliàries per a diverses finalitats:
Hipotecària, Judicial, Valor de Mercat, Herències, Contradictòries oficina liquidadora, Garantia per ajornament d’impostos Agència Tributària,  Hipotecària AEAT, Patrimonials, mercantils,  altres.