Seguint recomanacions del Fons Monetari Internacional i la Comissió Europea, el Govern estudia eliminar la desgravació per habitatge habitual. Segons la secretària d’Estat de Pressupostos, Marta Fernández Currás “no és la primera vegada que s’ha fet, és una recomanació tradicional de l’FMI sobre Espanya“. De fet, les deduccions per habitatge habitual van ser liquidades en l’anterior legislatura després de ser assenyalades com a part causant de la bombolla immobiliària. En aquesta ocasió l’eliminació de les deduccions no persegueix la reducció de la bombolla, ja en caiguda lliure, si no l’augment dels ingressos de l’Estat.
En la present legislatura la Llei 11/2011, de 28 de desembre, de mesures fiscals per al foment de la venda i rehabilitació d’habitatges i altres mesures tributàries, encara vigent, les va restaurar establint un 1,75% de deducció per a rendes inferiors a 12.000. – € i un 1,55% per a rendes entre 12.000 i 24.107,20. – €. En l’exposició de motius de la Llei es citava la reactivació del sector de la construcció i la generació d’ocupació. Aquestes mesures podrien haver servit a les seves motivacions en un escenari d’estació final de declivi del preu de l’habitatge, però no es pot esperar creixement en un mercat amb preus a la baixa. En el sector immobiliari, com en la borsa, com en l’or, és llei de mercat no comprar si els preus baixen. Encara que sembli obvi i repetitiu insistir-hi, no hi haurà creixement fins arribar al fons, al valor raonable, punt al que falta poc per arribar.
De moment, qui vulgui treure profit de les deduccions encara vigents s’ha de donar pressa i, com no, pactar un preu raonable.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *