108_Deterioro_G

El Congrés dels Diputats va aprovar definitivament el passat 20 de novembre la Reforma Fiscal que inclou: modificacions en l’IS (Impost sobre Societats), IRPF (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques), IVA (Impost Sobre el Valor Afegit) i altres Impostos indirectes: IRNR i LGT. Aquests canvis entraran en vigor el prxim 1 de gener.

Entre els principals canvis volem destacar que s’elimina la deduïbilitat de les pèrdues per deteriorament de l’immobilitzat material,  l’intangible (incloent Fons de Comerç) i de les inversions Immobiliàries.

Per això, i donat el descens generalitzat del valor dels immobles en els darrers anys, és de vital importància per la majoria de societats realitzar una taxació oficial de l’immobilitzat  per valorar el seu deteriorament i reflectir-lo en les pèrdues dels últims anys.

Per aquestes taxacions, que hauran de realitzar-se determinant el valor raonable definit com a “El preu que rebria per vendre un actiu o que es pagaria per transferir un passiu en una transacció ordenada entre participants del mercat en la data de medició“, recomanem comptar amb la col·laboració d’ARQUITASA Societat de Taxació, una Societat independent, creada i formada per arquitectes, homologada per el Banc d’Espanya des de 1992 amb el núm 4.404 amb capacitat per emetre informes amb validesa per a les diverses finalitats previstes a la Normativa Vigent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *