Segons dades publicades per l’INE a 15 de Setembre de 2010 la variació trimestral del valor de l’habitatge és positiva a Catalunya per primer cop des del segon trimestre de l’any 2007. El preu de l’habitatge ha pujat en conjunt un 1,0% respecte el trimestre anterior (0,5% l’obra nova i 1,4% la de segona mà).

La variació anual, respecte el mateix trimestre de l’any anterior, és encara negativa registrant-se un descens del preu de l’hagitatge en general d’un -2% (-4,3% la obra nova i –0,5% la segona mà). Aquest descens interanual és 1,6 punts inferior al registrat el trimestre passat, i 2 punts més moderat si ens fixem només en l’habitatge de segona mà.

Amb aquestes dades de l’INE, corresponents al segon trimestre de 2010 i les dades d’ARQUITASA es confirmen les prediccions dels experts i sembla que els preus han tocat fons definitivament. És previsible doncs que l’any 2010 es pugui tancar amb varacions positives del preu de l’habitatge tant en dades trimestrals com anuals, sobretot pel que fa a l’habitatge de segona mà que és el que va patir baixades més importants durant el 2008.

Malgrat això, els preus estan lluny de ser els que eren fa tres anys. Si comparem amb el preus mitjos de l’any  2007, l’obra nova estaria al 88,15% i la segona mà al 79,09% del que van ser llavors, sempre segons dades de l’INE de 15 de Setembre de 2010.

Part de la responsabiltat d’aquest repunt dels preus cal atribuïr-la a la la Llei d’Economia Sostenible tal com explicàvem en l’article anterior.

 
Tasaciones inmobiliarias, , taxacions immobiliàries, presupuesto tasación, Tasaciones Barcelona, Tasaciones Tarragona, Tasaciones Lleida, Tasaciones Girona , pressupost taxació, tasación herencia, taxació herència, valoración patrimonial