140_chipp

La professionalitat i experiència dels taxadors és important sigui quina sigui la finalitat d’un informe de taxació però la capacitat del pèrit taxador revesteix un valor especial quan es tracta de valoracions judicials. En l’àmbit jurídic no serà suficient un tècnic competent que pugui esgrimir coneixement del mercat o de la normativa sinó que també haurà de tenir aptituds per a la defensa del seu informe davant un Tribunal de Justícia en una vista oral.

“…de poco le sirve al Abogado hacer una exposición brillante si el perito que ha aportado para lograr el convencimiento del Juez carece de todo prestigio, su titulación no es la idónea para defender los hechos planteados en su estrategia procesal o, aun teniendo prestigio o titulación, no tiene la capacidad de convicción y su informe carece de una credibilidad mayor que la del resto de los informes periciales aportados por las partes contrarias” Julio García Ramírez. Economist&Jurist

Per a això, ARQUITASA, Societat Homologada al Banc d’Espanya, fundada el 1990 pels col·legis d’Arquitectes, compta amb Pèrits Judicials amb experiència acumulada en nombrosos procediments actuant tant de part com per designació judicial.

Un Pèrit Taxador Judicial experimentat d’Arquitasa, a més d’actuar sota jurament o promesa de dir la veritat, amb la major objectivitat possible, prenent en consideració tant el que pugui afavorir com el que sigui susceptible de causar perjudici a qualsevol de les parts, tindrà sempre present els següents objectius:

  • Conèixer l’estratègia dissenyada per l’advocat
  • Causar una bona primera impressió durant tot el procediment i la vista oral (amabilitat, seguretat, vestimenta adequada, …)
  • Transmetre seguretat. Evitar expressions dubitatives.
  • Exposició clara i concisa del dictamen. Exposar les dades necessàries per a la seva comprensió, evitar informació supèrflua.
  • Resposta educada i rigorosa a les interpel·lacions de les parts.
  • Intervenir únicament quan se li requereix i sobre el que és sol·licitat.

L’activitat d’ARQUITASA en el terreny jurídic és altament recomanable i abasta, entre altres, els següents camps:

Taxacions retrospectives, a dates anteriors
Separació de béns
Repartiment d’herències
Càlcul de usdefruits, limitacions de nua propietat que afectin al valor
Immobles afectats per drets reals, servituds, …
Segones valoracions, valoracions contradictòries per a comprovació de valor
Taxacions urbanístiques
Taxacions d’immobles afectats per patologies, aluminosi, …
Fulles d’apreuament en expropiacions

El compromís d’ARQUITASA amb la qualitat dels seus serveis, el coneixement jurídic, la serietat, l’agilitat, l’experiència contrastada i el tracte individualitzat, discret, cordial i transparent, ha convertit els advocats en els nostres principals clients.

Pressupost de taxació amb finalitat judicial

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *