El Valor Raonable en el Pla General de Comptabilitat

El Valor Raonable en el Pla General de Comptabilitat

Les Normes Internacionals d’Informació Financera (NIIF) o International Financial Reporting Standard (IFRS) en la seva denominació anglesa, són unes normes comptables adoptades per l’IASB, International Accounting Standards Board (Junta de Normes Internacionals de Comptabilitat). Aquestes normes representen actualment els Estàndards Internacionals en el desenvolupament de l’activitat comptable de forma acceptable i acceptada mundialment. L’aplicació d’aquestes […]

La baixada del preu dels immobles a Barcelona és menor en els barris alts

La baixada del preu dels immobles a Barcelona, comptada des de màxims, és menor en els barris més cars i més accentuada en els menys cars. Segons dades facilitades per el portal idealista.com es comprova que la baixada mitjana del 33,3% de la ciutat de Barcelona està mal repartida: mentre a Les Corts –que inclou Pedralbes-  la caiguda del preu […]

Sobre l’absorció de l’excedent d’obra nova

Entre els principals damnificats de l’explosió de la bombolla immobiliària trobem tots els sectors relacionats amb la construcció. Entre aquests, amb els promotors al capdavant, veuen amb bons ulls els primers moviments dels bancs a poc a poc estan reobrin l’aixeta del finançament hipotecari (segons dades de notariado.org aquest Febrer s’han concedit un 36% d’hipoteques per compra […]