La donació de bens immobles

La donació de bens immobles

La donació és l’acte acordat lliurement entre vius, pel qual una persona (donant) disposa a títol gratuït d’una cosa o d’un dret a favor d’una altra persona (donatària) que l’adquireix quan l’accepta. La donació d’un o diversos bens immobles a un fill o fills es pot fer a qualsevol edat i per qualsevol valor. L’impost […]

L’euríbor segueix marcant mínims històrics

L’euríbor segueix marcant mínims històrics

L’euríbor, l’indicador de referència de la major part d’hipoteques, ha baixat en nou dels darrers deu mesos, una caiguda acumulada del 60% durant el 2015, des del 0,328%. Quan estem a punt de tancar octubre, la mitjana mensual de l’euríbor ronda el 0,13% per sota del 0,154% que va assolir el passat mes de Setembre. […]

Taxacions per a Entitats Asseguradores

Taxacions per a Entitats Asseguradores

ARQUITASA Societat de Taxació és una empresa amb dilatada experiència en taxacions per a Entitats Asseguradores per a Cobertura de provisions tècniques (DGS) segons Ordre ECO/805/2003  i en valoracions amb finalitats per a Plans de Comptabilitat d’Entitats Asseguradores d’acord amb el Real Decret 1317/2008. El passat mes de març de 2013 es va publicar l’Ordre ECC/371/2013, […]

Serveis de Taxació per a SOCIMIs

Serveis de Taxació per a SOCIMIs

Recomanacions per a l’elecció de Societat de Taxació Les Societats Anònimes Cotitzades d’Inversió en el Mercat Immobiliari (SOCIMI) han estat creades a imatge de les REIT (Real Estate Investment Trust) ja existents en altres països d’Europa (Alemanya, França, Anglaterra, Itàlia …) i els Estats Units. Es tracta de societats cotitzades en borsa amb l’objecte social […]