ARQUITASA, Homologada B.E. nº 4.404

    93.222.26.27 ARQUITASA Delegació Catalunya Taxacions immobiliàries per a diverses finalitats Hipotecària, Judicial, Valor de Mercat, Herències, Contradictòries oficina liquidadora, Garantia per ajornament d’impostos Agència Tributària,  Hipotecària AEAT, Patrimonials,mercantils, Plan oportunidad 2013 Sareb, altres. Tasaciones inmobiliarias · Tasaciones homologadas