Taxacions per autorització judicial  de venda  en el cas de persones tutelades

Taxacions per autorització judicial de venda en el cas de persones tutelades

Els bens patrimonials dels menors o persones amb capacitat modificada judicialment estan protegits i la persona que ostenti la tutela necessitarà autorització judicial en el cas d’operacions de venda. Aquesta autorització està regulada des del passat 23 de Juliol de 2015 per el capítol VIII de la Llei 15/2015 de la Jurisdicció Voluntària. La competència […]

Els bancs tenen a Catalunya 6 pisos buits per cada 1.000 habitants

Els bancs tenen a Catalunya 6 pisos buits per cada 1.000 habitants

Els bancs tenen en propietat uns 47.000 pisos buits segons dades de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Això suposa 6,27 pisos buits per miler d’habitants. 15.000 d’aquests estarien buits i en condicions d’habitabilitat mentre que la resta estarien ocupats irregularment, necessitarien reforma o no hi ha dades clares sobre el seu estat. El repartiment d’aquests […]