El Consell Executiu ha aprovat el nou DECRET d’Habitabilitat 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat (consultar pdf), tant de nova construcció com preexistents, amb l’objectiu de flexibilitzar les exigències de disseny, potenciar la rehabilitació, lluitar contra l’infrahabitatge i la sobreocupació i adequar-se a la nova realitat socioeconòmica. La norma modifica el decret de 2009, que establia importants exigències de sostenibilitat i d’ecoeficiència en la construcció, que es desenvoluparan en una regulació posterior complementària.

Principals novetats
Com afectarà el nou Decret a les taxacions?

Principals novetats
La normativa anterior regulava diferents superfícies mínimes segons el nombre d’habitacions, mentre que a partir d’ara s’aplicarà el criteri de superfície mínima per sala d’estar-menjador-cuina (SEMC). Serà d’un mínim de 20 m2, amb independència del nombre de dormitoris.

La superfície útil mínima d’un habitatge, 40 m2 fina ara, passa a 36 m2 en el nou decret. L’habitatge de nova construcció haurà de complir amb els 20 m2 del paquet sala-menjador-cuina, 6 m2 d’una habitació, i espai de pas i bany fins un mínim de 36 m2.

Es tornaran a admetre habitacions individuals de 6 m2, quan fins ara el mínim era 8 m2. El nou decret  preveu tres tipus d’habitacions entre les qual no hi ha la “conjugal” dels Decrets anteriors:
1 persona per habitació: mínim 5 m2
2 persones per habitació: mínim 8 m2
3 persones per habitació: mínim 12 m2

Una altra novetat és la voluntat de potenciar la rehabilitació establint una regulació específica i un marc més flexible que la faci viable des del punt de vista tècnic i econòmic. El criteri de flexibilitat es deixarà en mans de l’ajuntament en el moment d’atorgar la llicència d’obres.

S’abandona el criteri del nombre de persones en funció de la superfície total de l’habitatge (vigent fins ara), i es determina el llindar màxim d’ocupació segons el nombre i les dimensions dels dormitoris i amb un màxim de 2 persones en habitatges sense habitacions i únicament amb espais d’ús comú. D’aquesta manera es pretén evitar els supòsits de sobreocupació que preveu la Llei del dret a l’habitatge i dotar els ens locals de mecanismes més efectius per lluitar contra l’infrahabitatge.

S’ amplia la vigència de la cèdula de primera ocupació de 15 a 25 anys per als habitatges de nova construcció. Es manté la vigència de 15 anys per a les cèdules de segones ocupacions. També són per a 15 anys les que es concedeixen als pisos rehabilitats, que s’anomenaran cèdules de primera ocupació de rehabilitació. Igualment, gràcies a les modificacions que introdueix la Llei de promoció de l’activitat econòmica, s’estableix que la cèdula no pot denegar-se per raons de requeriments urbanístics.

Per altra banda i com a principal novetat, si fins ara es diferenciava únicament entre habitatges de primera i segona ocupació,  amb mínims regulats en els anteriors Annex 1 i Annex 2, a partir d’ara el Decret compta amb 4 annexes que regularan 4 tipologies diferents:
Annex 1 Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges de nova construcció
Annex 2 Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges preexistents, construïts amb anterioritat a l’11 d’agost de 1984
Annex 3 Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges dotacionals públics
Annex 4 Condicions d’habitabilitat dels habitatges resultants de les intervencions de rehabilitació o gran rehabilitació d’edifici existent

Com afectarà el nou Decret a les taxacions?
És lògic pensar que la reducció de la superfície útil mínima de l’habitatge en 10%, de 40 a 36m2  ha estat introduïda amb la voluntat de facilitar l’accés a l’habitatge. Malgrat això, des del coneixement del mercat immobiliari hem d’advertir d’un possible efecte advers ja que el preu dels habitatges depèn del poder adquisitiu del mercat i aquest es repartirà l’oferta disponible en funció de les seves capacitats econòmiques.  Amb la reducció del mínim, els pisos de 36m2 s’ajustaran al valor mínim admisible pel mercat i els de 40m2 valdran un 10% més, provocant així un augment escalat del preu per metre quadrat que pot afectar en cadena a tot el mercat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *