La recent ampliació, avui fa un mes, del termini Transitori de la Ley 8/2007 de Suelo que marcava la disposició transitòria tercera de la Llei de Sòl fins 1 juliol 2012 manté en la incertesa a la banca i les immobiliàries propietàries de sòl urbanitzable. En cosa de mig any els terrenys urbanitzables no executats passaran a ser valorats com a rústics sense consideració, per llei, d’expectatives urbanístiques.
L’esmentada pròrroga, inclosa en el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, ja és el tercer període transitori que s’estableix per a la Llei de Sòl. El primer, de  tres anys, es va incloure com a disposició transitòria a la mateixa llei, en vigor des de Juliol de 2007, i el segon per Real Decreto Ley el va prorrogar fins el prop passat Desembre de 2011.
El sector financer davant les ja grans dificultats per afrontar les exigències de provisió generades per el forat immobiliari reclama la fi de la recurrent política de pròrrogues i espera una completa modificació de la Llei de Sòl que eviti la pulverització en el seu balanç dels sòls que van ser hipotecats o adquirits a preu de sòl urbanitzable.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *