Les actualitzacions de taxacions durant l’any 2011 s’han incrementat espectacularment. Concretament es van realitzar un total de 1.472 actualitzacions de taxacions contra les 84 comptabilitzades l’any 2010. Això suposa un increment d’un 1.640%. Pel que fa a l’import taxat, l’augment és només del 173%.
L’increment, segons argumenta el Banc d’Espanya, es degut a la necessitat de valoració de les carteres de financiació amb garantia hipotecària o d’actius immobiliaris que han estat adjudicats per via judicial o oferts en pagament de deutes en l’actual marc de sanejament del sitema financer de l’Estat.

NOTA: Les societats de taxació (ST), ARQUITASA entre elles, són entitats especialitzades en la valoració dels béns immobles exigida per la normativa hipotecària aplicable a les entitats de crèdito (EC), dels inclosos en la cobertura de les reserves tècniques de les companyies d’assegurances i en la determinació del patrimoni de les societats d’inversió col · lectiva immobiliària i dels fons de pensions. També efectuen la valoració dels béns immobles propietat de les EC i de les societats cotitzades en borsa.

Taxacions immobiliàries  ·   Tasaciones inmobiliarias

1 Comments

  1. Marc V.

    No és gens estrany el que dieu sabent que cada trimestre van creixent les hipoteques impagades, les execucions hipotecaries i els desnonaments. Des del final de la bombolla les execucionss’ han incrementat un 200% i Barcelona és on més creixen.
    Ara, les societats que van certificar “aquells” preus no sé amb quina cara diuen ara que val tot la meitat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *