Amb aquests termes s’expresava Jesús Encinar, fundador de idealista.com, en una recent entrevista a El País. Amb una taxació “sabes el valor real de lo que te ofrecen, tienes un documento objetivo sobre el que negociar, es increíble que no lo haga todo el mundo“.
Explica Encinar que després de seleccionar 3 pisos va encarregar taxacions per cada un d’ells, obtenint valors un deu per cent inferiors als ofertats per els venedors. Aquests documents objectius li van permetre negociar a la baixa els preus de venda i fins i tot va oferir als propietaris pagar un taxador de la seva elecció, si és que no es fiaven del seu. Amb aquest procediment aconseguí un estalvi molt superior al cost de les taxacions i va poder comprar amb tota tranquilitat.