Aquells que van comprar un habitatge habitual abans del 2006 recordaran que aquell any l’Estat va rebaixar la deducció per adquisició d’habitatge habitual al 15% amb un límit de 9.040 euros. Fins aleshores la deducció era del 25% el primer any i del 20% a partir del tercer. Amb la intenció que aquesta rebaixa no fos retroactiva es va establir una compensació fiscal per a compres anteriors garantint així els “drets adquirits”. No obstant, el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad  publicat divendres passat elimina aquesta excepció durant el 2012.

En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con el objetivo anteriormente señalado de consolidación fiscal, se suprime en el período impositivo 2012 la compensación fiscal por deducción en adquisición de vivienda habitual aplicable a los contribuyentes que adquirieron su vivienda antes de 20 de enero de 2006.

Es calcula que aquesta mesura afectarà a la meitat dels contribuents que es beneficien de la deducció per habitatge i suposarà un important estalvi a l’Estat.

Taxacions – Tasaciones  

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *