Per quart trimestre consecutiu, es desaccelera el descens dels preus de l’habitatge a Catalunya segons les dades de l’INE fetes públiques a 15 de Juny de 2010. Si a primer trimestre de 2009 el descens del preu de l’habitatge, respecte el mateix trimestre de 2008, havia estat del 13,7%, a primer trimestre de 2010 la davallada interanual es conté en el 3,6%. Comparativament amb la resta de l’Estat, Catalunya és, després de la comunitat de Madrid, on la desacceleració és més notòria arribant a una variació del 3,4% respecte el trimestre anterior. Observant les dades per tipologia es comprova que l’obra nova retalla el descens en 4,9 punts mentre que l’habitatge de segona mà obté una variació, respecte el trimestre anterior de 2,4 punts.
És destacable que la tendència a la desacceleració no s’hagi aturat en un primer trimestre d’any, un període que tradicionalment presenta els menors increments de preu d’habitatge o les més grans davallades. El prolongat i relatiu estancament de l’índex general de Base 100 a 2007 -veure gràfica següent- convida a pensar en previsions optimistes de cara a finals d’any. Així doncs es pot estimar, amb la prudència necessària que en cas que aquest esquema es prolongués en els propers mesos, la variació del preu de l’habitatge podria tocar fons definitivament en el tercer trimestre i donar signes positius a partir del quart trimestre d’enguany.


Una altra dada positiva fa referència al nombre d’habitatges venuts. El mes de juny es van realitzar 4.610 operacions de compra-venda a Catalunya. Això és un 26% més que a Juny de 2009 i suposa el sisè mes consecutiu de creixement, també significativament per sobre de la mitjana estatal. 

Tasaciones inmobiliarias, , taxacions immobiliàries, presupuesto tasación, Tasaciones Barcelona, Tasaciones Tarragona, Tasaciones Lleida, Tasaciones Girona , pressupost taxació, tasación herencia, taxació herència, valoración patrimonial