Divorci, separació, taxacions per a repartiment de la cosa comuna o liquidació de guanys. Dubtes resolts.

La repartició dels bens per causa d’un divorci o separació ens agafa normalment desprevinguts i genera una bona colla de dubtes. Intentem resoldre els més comuns.

2018-06-19_Divorci

Això nostre és separació o divorci?
A l’efecte del repartiment de béns parlem de separació quan hi ha béns comprats en proindivís sense que hi hagi matrimoni o dins del matrimoni en règim de separació de béns. No obstant això parlarem de divorci quan hi ha béns comuns del matrimoni contret en societat de guanys.

Quines propietats he de repartir si no estem casats o ho estem en separació de béns?
Únicament aquells comuns adquirits en proindivís. Els béns privatius adquirits per compra amb diners privatius, herència o donació no formen part del cabal comú que s’ha de liquidar.

Quines propietats he de repartir si estem casats en guanys?
Es reparteixen a parts iguals els béns adquirits amb els salaris o beneficis de qualsevol dels cònjuges. No obstant això no són béns de guanys els rebuts per herència / donació o els adquirits amb el producte de la venda de béns privatius.

Hem de dividir pel preu de compra?
No. La divisió s’ha de fer pel valor actual dels béns. El preu de compra difícilment coincidirà amb el valor actual que podrà ser major o menor.

Com assignem valor als béns?
En cas de mutu acord es recomana comptar amb els serveis de taxació d’una societat de taxació de prestigi que garanteixi imparcialitat, professionalitat i confidencialitat, oferint confiança a les parts.

I si no ens posem d’acord?
En cas de divorci o separació contenciosa és encara més necessari comptar amb informes de taxació sòlids emesos per una societat fiable i redactats per perits capaços d’argumentar i defensar els valors obtinguts.

ARQUITASA Societat de Taxació, està especialitzada en taxacions de qualitat i complexitat per a advocats, particulars i administracions públiques, en casos que requereixen una completa imparcialitat. La qualitat de les taxacions realitzades per ARQUITASA garanteix taxacions objectives i fiables, no només per la independència dels seus Arquitectes Superiors Col·legiats, sinó també pel rigorós control tècnic que presideix totes les seves actuacions.
Pressupost de Taxació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *