A partir del proper 1 de Gener de 2011, la Llei d’Economia Sostenible elimina la desgravació per la compra de primera residència per aquelles rendes superiors a 24.107.-€. A la pràctica, qui estigui pensant a comprar un habitatge ha de saber que a partir de l’any que ve podria perdre la desgravació d’uns 28.000.-€, o més.

Constituint una hipoteca mitjana per un import de 123.673.-€ a un tipus d’interès del 4,05 i per un termini de 21 anys, el contribuent perdrà una desgravació anual de 1.313.-€, o el que és el mateix, 27.574.-€ en total,  això calculat comptant que el tipus es mantingui estable. Ara bé, si l’anterior exemple correspon a una hipoteca mitja en general, de ben segur que la hipoteca mitjana entre les rendes superiors a 24.107.-€ deu ser significativament superior. Així doncs cal tenir en compte que per una amortització anual per sobre del topall de 9.015.-€ es poden desgravar avui 1.352,28.-€ anuals, de manera que la xifra total de desgravació serà major com més gran sigui el termini de la hipoteca sempre que la quota mensual sigui superior a (9.015/12) 751,25.-€ mensuals.

Tal com ha passat en anteriors reformes els avantatges fiscals es mantindran segons fossin en el moment de la compra de manera que aquells que ja hagin adquirit l’habitatge habitual o ho facin abans de l’u de Gener de 2011 continuaran gaudint de les deduccions actuals.

S’argumenta l’eliminació d’aquest benefici fiscal per considerar-se que fou una de les causes que més van incidir en la generació del boom immobiliari tal com apuntaven l’FMI i l’OCDE. A la vegada però,  és previsible que la mesura accelerarà el plans de compra d’aquelles persones que esperen el millor moment per a l’adquisició d’un habitatge. Davant del dubte comprar ara obtenint un benefici segur repartit en els anys d’amortització de la hipoteca, o bé esperar pensant que es pot obtenir un guany directe si els preus segueixen baixant és important tenir em compte que les dades indiquen que els preus podrien ja haver tocat fons a Catalunya , sobretot pel que fa a habitatge de segona mà. De fet, segons dades recentment publicades per l’INE a 13, el nombre de vendes el mes de Juliol a Catalunya van ser un 25,9% superiors al mateix mes de l’any anterior, mentre que al conjunt d’Espanya el diferencial és només del 7%.

L’esmentada Llei d’Economia sostenible  no eliminarà completament, les deduccions que preveia l’article 68 de la Llei 35/2006 de de 28 de Novembre. Les rendes inferiors a 17.707.-€ conservaran íntegra la deducció del 15% i les que es troben per sobre d’aquesta xifra deduiran un import en reducció proporcional fins a les rendes de 24.107.-€. En Canvi, la comunitat de Madrid, fent ús de la seva capacitat normativa en el tram autonòmic del 50% de l’IRPF, mantindrà la deducció de manera que en aquella comunitat les rendes superiors 24.107.-€  gaudiran de la meitat de la deducció actual, el 7,5%.