El passat  mes de maig es van registrar als registres de la propietat un total de 4.877 modificacions a Catalunya, 32.819 a Espanya, xifra que representa en conjunt un augment del 5,8%, però si ens fixem únicament en els canvis en hipoteques d’habitatges l’increment és del 7,8%. Les modificacions es poden referir a canvis d’entitat o de titular (subrogacions) però la gran majoria són canvis en les condicions de la hipoteca com el canvi d’interès fix a variable. En qualsevol cas les modificacions s’han realitzat en base a una taxació realitzada per una societat homologada de taxacions

La novació
Anomenem novació la modificació de les condicions d’una hipoteca d’acord amb els titulars i l’entitat. Aquesta renegociació pot ser aconsellable quan els tipus d’interès que ofereix el mercat són inferiors als contractats. Les condicions que es poden modificar són:
– El tipus d’interès
– El capital pendent, en cas que es precisi disposar de diners
– El termini d’amortització, a l’alça o a la baixa.
– Els titulars, per exemple per causa d’una separació
Tot i així, l’entitat no té cap obligació d’acceptar cap canvi i tot dependrà de l’interès que tingui en conservar aquest client.

Canvi d’entitat
Per a canvis d’entitat o condicions de la hipoteca el client haurà de tenir en compte que:
– Haurà de contractar un compte a l’entitat.
– Haurà de contractar a l’entitat les assegurances de llar i vida.
– Podrà sol·licitar com a màxim el 80% del valor de taxació de l’habitatge o el valor màxim legal si es tracta d’HPO. En cas de segona residència el màxim es queda en el 55%.
– La taxació haurà de tenir finalitat de garantia i estar realitzada per una societat homologada al Banc d’Espanya.
– Per llei les comissions seran les mateixes que les de la seva actual hipoteca. (excepte comissions d’estudi o tramitació segons entitats)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *