Barcelona Meeting Point confia que la taxació dels pisos ha tocat fons

S’inaugura el proper dimecres la 16a edició del Barcelona Meeting Point, l`únic congrés immobiliari professional i internacional de l’Estat en el que en una durada de cinc dies es poden trobar personalitats del sector, oportunitats d’inversió, finançament, inversors i noves tendències. El saló d’enguany comença amb l’esperança que coincideixi amb el moment en que el […]

Barcelona Meeting Point confía en que la tasación de los pisos ha tocado fondo

Se inaugura el próximo miércoles la 16 ª edición del Barcelona Meeting Point, el único congreso inmobiliario profesional e internacional del Estado en el que en una duración de cinco días se pueden encontrar personalidades del sector, oportunidades de inversión, financiación, inversores y nuevas tendencias. El salón de este año comienza con la esperanza de […]

El Banc Dolent i el seu efecte en les futures taxacions

Jaume Guardiola, Conseller delegat del Banc Sabadell,  en el marc d’una trobada d’ESADE, s’ha mostrat crític amb el possible efecte sobre les taxacions dels immobles que tindrà la creació del “banc dolent”. A parer seu, la possible sortida al mercat d’un gran nombre d’immobles a preus baixíssims, “casi a preu de liquidació”, pot generar

El Banco Malo y su efecto en las futuras tasaciones

Jaume Guardiola, Consejero delegado del Banco Sabadell, en el marco de un encuentro de ESADE, se ha mostrado crítico con el posible efecto sobre las tasaciones de los inmuebles que tendrá la creación del “banco malo”. En su opinión, la posible salida al mercado de un gran número de inmuebles a precios bajísimos, “casi a […]