El Club ICAB renova la seva pàgina. Taxacions

L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona ha renovat la seva pàgina d’ofertes Club ICAB. La nova pàgina s’estructura les oportunitats en sis diferents categories:  novetats, oportunitats, regals, top vendes, top cupons i top online, a la vegada que facilita la cerca d’ofertes per paraules clau o per proximitat al codi postal de l’usuari , i tot […]

Información sobre el Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales

El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya ha recibido, a través del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), información del Ministerio de Economía y Competitividad sobre el Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales, que prevé una modificación de la Ley de Ordenación de la edificación para extender las atribuciones para proyectar y dirigir obras […]

Informació sobre l’Avantprojecte de Llei de Serveis Professionals

El Col·legi d’Arquitectes ha rebut, a través del Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes d’Espanya (CSCAE), informació del Ministeri d’Economia i Competitivitat sobre l’Avantprojecte de Llei de Serveis Professionals, que preveu una modificació de la Llei d’Ordenació de l’Edificació per estendre les atribucions per projectar i dirigir obres als enginyers amb competències en edificació. L’aprovació d’aquesta […]

Bon any

Us desitgem que l’any 13 us obri la porta a un futur millor. ARQUITASA és una Societat de Taxacions homologada inscrita en el registre especial de Societats de Taxació del Banc d’Espanya amb el número 4.404 des del 3 de Febrer de 1992, amb capacitat per emetre informes amb validesa per a les diverses finalitats previstes a […]

Feliz año

Os deseamos que el año 13 os abra la puerta a un futuro mejor. Arquitasa es una Sociedad de Tasaciones  homologada inscrita en el registro especial de Sociedades de Tasación del Banco de España con el número 4404 desde el 3 de Febrero de 1992, con capacidad para emitir informes de tasación con  validez para las diversas […]