Vegeu els comunicats del COAC i el CSCAE sobre l’avantprojecte de LSP

– Comunicat del Consell Superior dels Col·legis d’Arquitectes d’Espanya (CSCAE) – Comunicat del Degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya   – Comunicat de la Junta de Govern del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya   – Carta del president del Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes d’Espanya al ministre d’Economia i Competitivitat

Consulten los comunicados del COAC y el CSCAE sobre el anteproyecto de LSP

– Comunicat del Consell Superior dels Col·legis d’Arquitectes d’Espanya (CSCAE) – Comunicat del Degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya   – Comunicat de la Junta de Govern del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya   – Carta del president del Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes d’Espanya al ministre d’Economia i Competitivitat

Els valors de taxació dels immobles de gamma alta resisteixen la crisi

Segons dades de fa dos mesos, que caldrà actualitzar amb les importants vendes del darrer trimestre de 2012, Catalunya tenia 81.586 pisos nous buits. Una ràtio de d’onze habitatges nous buits per habitant. Aquest excés d’oferta, suposadament, és el causant de la constant davallada de preus que observem des del 2008. Ara bé, si ho […]

Los valores de tasación de los inmuebles de gama alta resisten la crisis.

Según datos de hace dos meses, que habrá que actualizar con las importantes ventas del último trimestre de 2012, Cataluña tenía 81.586 pisos nuevos vacíos. Una ratio de once viviendas nuevas vacías por habitante. Este exceso de oferta, supuestamente, es el causante de la constante bajada de precios que observamos desde 2008. Ahora bien, si […]