Valoracions Contradictòries

De l’any 2007 ençà el valor de mercat dels bens immobles mostra un decreixement sostingut, de forma gairebé simètrica als augments experimentats entre els anys 2000 i 2006,  assolint en alguns casos una variació del 10% anual. En aquest context és cada vegada més habitual l’existència de divergències amb les comprovacions administratives per al càlcul […]

ARQUITASA, Societat de Taxacions dels Col·legis d’Arquitectes

ARQUITASA, Societat de Taxacions dels Col·legis d’Arquitectes, neix l’any 1990 amb caràcter institucional i amb la voluntat d’omplir un buit en l’àmbit de l’activitat professional dels arquitectes taxadors que no disposaven fins aquell moment d’una societat pròpia amb capacitat per validar els seus treballs. El 3 de Febrer de 1992 es materialitza la seva inscripció […]

ARQUITASA formalitza un conveni amb el *clubICAB

Ens plau comunicar que ARQUITASA, en coordinació amb el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, ha establert un conveni  amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona a fi d’oferir descomptes  als seus col·legiats a través del Club ICAB. Com és sabut, dintre de les múltiples funcions dels advocats hi trobem la seva intervenció en herències, testaments, processos de […]