Els bancs tenen a Catalunya 6 pisos buits per cada 1.000 habitants

Els bancs tenen a Catalunya 6 pisos buits per cada 1.000 habitants

Els bancs tenen en propietat uns 47.000 pisos buits segons dades de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Això suposa 6,27 pisos buits per miler d’habitants. 15.000 d’aquests estarien buits i en condicions d’habitabilitat mentre que la resta estarien ocupats irregularment, necessitarien reforma o no hi ha dades clares sobre el seu estat. El repartiment d’aquests […]

Probablement la millor opció per valorar una herència

Sempre que el causant no hagi realitzat partició de l’herència en testament, els hereus hauran d’afrontar la difícil tasca de posar-se d’acord en una justa repartició del cabal relicte, això és, els bens patrimonials que formen part de l’herència. Per a conèixer un valor fiable dels bens immobles que hi concorren es farà imprescindible comptar amb els […]

Aval Hisenda. Taxacions per ajornar o fraccionar el pagament de l’impost sobre successions i donacions

Els hereus disposen de sis mesos per sol·licitar l’ajormanent i/o fraccionament a partir de la data de defunció. La sol·licitud es realitzarà mitjançant els següents impresos, depenent de l’import del deute: Fins a 18.000.-€:              Model de Sol·licitud S13 Superior a 18.000.-€:    Model de Sol·licitud S14 La sol·licitud, en […]