Cobertura de provisions tècniques de les Entitats Asseguradores cada dos anys

La directora general d’assegurances, Flavia Rodríguez-Ponga va anunciar el passat 24 d’abril,  en unes jornades organitzades per  l’IESE i Ernst & Young, que les asseguradores hauran de taxar els seus edificis en propietat cada dos anys en lloc de cada tres com feien fins ara tal i com requeria l’article 84 de l’Ordre ECO/805/2003, de […]

Hem arribat al valor raonable?

En un recent article (keeping it real) publicat al Buttonwood’s notebook de The Economist, el columnista es pregunta per què als Estats Units els preus immobiliaris s’han corregit de nou a allò que sembla ser el valor raonable i en molts mercats europeus no.  El primer raonament  per explicar la ralentització en la baixada de […]