Arriba l’eliminació de la deducció per habitatge habitual

Tuiteja Malgrat els rumors que anunciaven una eliminació retroactiva de totes les deduccions en habitatge, ahir es va anunciar que l’eliminació de la deducció per la compra d’habitatge habitual serà efectiva a partir de 2013. Finalment els 2.523.000 d’euros d’estalvi que hauria proporcionat la retroactivitat no compensaven els efectes negatius que hauria causat com un […]

Llega la eliminación de la deducción por vivienda habitual

Twittear A pesar de los rumores que anunciaban una eliminación retroactiva de todas las deducciones en vivienda hasta la fecha, ayer se anunció que la eliminación de la deducción por compra de vivienda habitual será efectiva a partir de 2013. Finalmente los 2.523 millones de euros de ahorro que habría proporcionado la retroactividad no compensaban […]