Divorci, separació, taxacions per a repartiment de la cosa comuna

Divorci, separació, taxacions per a repartiment de la cosa comuna

Divorci, separació, taxacions per a repartiment de la cosa comuna o liquidació de guanys. Dubtes resolts. La repartició dels bens per causa d’un divorci o separació ens agafa normalment desprevinguts i genera una bona colla de dubtes. Intentem resoldre els més comuns. Això nostre és separació o divorci? A l’efecte del repartiment de béns parlem […]

Reclamar la Plusvàlua, dubtes resolts per especialistes

Reclamar la Plusvàlua, dubtes resolts per especialistes

Una bona part de les consultes que atenem a les nostres oficines fan referència a l’Impost sobre l’increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), és a dir: la plusvàlua.  Per ajudar a aclarir alguns conceptes avui entrevistem a Eva Fernández, advocada, del bufet CAVEDO FERNÁNDEZ ADVOCATS. Què grava la plusvàlua municipal? El fet imposable ve […]

Puc encarregar jo mateix una taxació HIPOTECÀRIA?

Puc encarregar jo mateix una taxació HIPOTECÀRIA?

La Taxació Homologada és un requisit indispensable per a la constitució d’una hipoteca sobre una propietat, un cost que va a càrrec del client encara que l’encàrrec el realitzi l’entitat financera sense permetre’ns comparar pressupostos. Si més no aquest ha estat fins ara l’esquema habitual. No obstant això, en un context de competència hipotecària, són […]

Taxacions per autorització judicial  de venda  en el cas de persones tutelades

Taxacions per autorització judicial de venda en el cas de persones tutelades

Els bens patrimonials dels menors o persones amb capacitat modificada judicialment estan protegits i la persona que ostenti la tutela necessitarà autorització judicial en el cas d’operacions de venda. Aquesta autorització està regulada des del passat 23 de Juliol de 2015 per el capítol VIII de la Llei 15/2015 de la Jurisdicció Voluntària. La competència […]