Les actualitzacions de taxacions es disparen un 1.640%

Les actualitzacions de taxacions durant l’any 2011 s’han incrementat espectacularment. Concretament es van realitzar un total de 1.472 actualitzacions de taxacions contra les 84 comptabilitzades l’any 2010. Això suposa un increment d’un 1.640%. Pel que fa a l’import taxat, l’augment és només del 173%. L’increment, segons argumenta el Banc d’Espanya, es degut a la necessitat […]

Societat Homologada B.E. nº 4.404

    93.222.26.27 Taxacions inmobiliàries per a diverses finalitats: Hipotecària, Judicial, Valor de Mercat, Herències, Contradictòries oficina liquidadora, Garantia per ajornament d’imposts davant l’Agència Tributària, Patrimonials, mercantils, altres.

ARQUITASA, Homologada B.E. nº 4.404

    93.222.26.27 ARQUITASA Delegació Catalunya Taxacions immobiliàries per a diverses finalitats Hipotecària, Judicial, Valor de Mercat, Herències, Contradictòries oficina liquidadora, Garantia per ajornament d’impostos Agència Tributària,  Hipotecària AEAT, Patrimonials,mercantils, Plan oportunidad 2013 Sareb, altres. Tasaciones inmobiliarias · Tasaciones homologadas