El Valor Raonable en el Pla General de Comptabilitat

El Valor Raonable en el Pla General de Comptabilitat

Les Normes Internacionals d’Informació Financera (NIIF) o International Financial Reporting Standard (IFRS) en la seva denominació anglesa, són unes normes comptables adoptades per l’IASB, International Accounting Standards Board (Junta de Normes Internacionals de Comptabilitat). Aquestes normes representen actualment els Estàndards Internacionals en el desenvolupament de l’activitat comptable de forma acceptable i acceptada mundialment. L’aplicació d’aquestes […]

La recuperació de l’activitat immobiliària

Deloitte ha publicat els resultats d’un estudi segons el qual 8 províncies espanyoles (Àlaba, Cantàbria, Guipúscoa, La Corunya, Madrid, Navarra, Valladolid i Biscaia) recuperaran en breu l’activitat immobiliària, mentre que Barcelona, València, Sevilla i Balears es trobarien entre les primeres posicions d’una segona fase. Lleida i Tarragona formarien part també d’aquest segon període mentre que […]