Sobre l’absorció de l’excedent d’obra nova

Entre els principals damnificats de l’explosió de la bombolla immobiliària trobem tots els sectors relacionats amb la construcció. Entre aquests, amb els promotors al capdavant, veuen amb bons ulls els primers moviments dels bancs a poc a poc estan reobrin l’aixeta del finançament hipotecari (segons dades de notariado.org aquest Febrer s’han concedit un 36% d’hipoteques per compra […]

Suspensió de l’execució de reclamacions Econòmico-Administratives

Per a la suspensió de l’execució de l’acte impugnat no és suficient la simple interposició d’una reclamació economico-administrativa. Cal  -si no es compleixen els supòsits de l’article 39.2- haver interposat prèviament un recurs de reposició en el que s’hagi acordat la suspensió amb aportació de garanties els efectes arribin a la via economicoadministrativa. L’interessat podrà aportar […]

La Certificació Energètica i els Arquitectes

La pràctica totalitat del parc d’edificis existents a dia d’avui ha passat prèviament per la taula de projectes d’un arquitecte i per aquest motiu els arquitectes som segurament els professionals més indicats per realitzar els Certificats d’Eficiència Energètica. De fet, ja a hores d’ara TOTS els arquitectes col·legiats en exercici figuren al registre de l’ICAEN de certificadors. […]