La donació de bens immobles

La donació de bens immobles

La donació és l’acte acordat lliurement entre vius, pel qual una persona (donant) disposa a títol gratuït d’una cosa o d’un dret a favor d’una altra persona (donatària) que l’adquireix quan l’accepta. La donació d’un o diversos bens immobles a un fill o fills es pot fer a qualsevol edat i per qualsevol valor. L’impost […]

L’euríbor segueix marcant mínims històrics

L’euríbor segueix marcant mínims històrics

L’euríbor, l’indicador de referència de la major part d’hipoteques, ha baixat en nou dels darrers deu mesos, una caiguda acumulada del 60% durant el 2015, des del 0,328%. Quan estem a punt de tancar octubre, la mitjana mensual de l’euríbor ronda el 0,13% per sota del 0,154% que va assolir el passat mes de Setembre. […]

La baixada del preu dels immobles a Barcelona és menor en els barris alts

La baixada del preu dels immobles a Barcelona, comptada des de màxims, és menor en els barris més cars i més accentuada en els menys cars. Segons dades facilitades per el portal idealista.com es comprova que la baixada mitjana del 33,3% de la ciutat de Barcelona està mal repartida: mentre a Les Corts –que inclou Pedralbes-  la caiguda del preu […]