ARQUITASA, Societat de Taxacions dels Col·legis d’Arquitectes, neix l’any 1990 amb caràcter institucional i amb la voluntat d’omplir un buit en l’àmbit de l’activitat professional dels arquitectes taxadors que no disposaven fins aquell moment d’una societat pròpia amb capacitat per validar els seus treballs. El 3 de Febrer de 1992 es materialitza la seva inscripció en el Registre Oficial del Banc d’Espanya amb el número 4.404 i des d’aleshores s’ha guanyat el seu  prestigi en aquests anys oferint al mercat valoracions de gran fiabilitat a l’hora que complia la seva funció de servir d’eina als arquitectes per a la validació dels seus informes. Amb el recolzament dels Col·legis d’Arquitectes i la seva organització ARQUITASA disposa d’un suport administratiu i tècnic de gran amplitud.

Els arquitectes, per la visió global del mercat que els confereix el contacte directe amb el producte immobiliari disposen de formació, coneixements i experiència professional que els capacita com a col·lectiu destacat per a la realització d’aquestes tasques amb garantia de rigor. L’arquitecte entén la valoració immobiliària com una activitat seriosa, compromesa i molt professionalitzada, i malgrat això no exclusiva i per tant volgudament compatible amb altres activitats relacionades amb l’urbanisme, l’edificació i l’arquitectura en general.

ARQUITASA és competitiva en el terreny hipotecari i altament recomanable en taxacions d’alta qualitat i complexitat per a administracions públiques o entitats privades. La nostra independència respecte a les entitats financeres i de crèdit garanteix la més absoluta objectivitat en les seves valoracions. Sempre amb aquesta voluntat de qualitat dediquem especial atenció a la formació continuada dels arquitectes taxadors, organitzant periòdicament cursos de capacitació, perfeccionament i actualització.